Wat is een elektrisch bediend ventiel?

Een elektroventiel of magneetventiel is een elektromagnetisch bediend toestel dat gebruikt wordt om vloeistof of gas al dan niet door te laten. Dit gebeurt door een elektrische stroom door een solenoïde te sturen. Er bestaan verschillende modellen, met wisselende aantallen leidingaansluitingen en doorstroomopeningen.