ArtikelPrijs
MUR 10 AS ES

Anschweißmuffe Rp 1"-43mm, 1. 4571 (DIN2986-voll)

MUR 10 AS ES

€ 8,69
MUR 10 AS ST

Anschweißmuffe Rp 1"-43mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 10 AS ST

€ 3,35
MUR 10 ES

Rundmuffe Rp 1"-Rp 1", 1.4408

MUR 10 ES

€ 8,50
MUR 10 MS

Rundmuffe G 1"-G 1", Messing

MUR 10 MS

€ 6,93
MUR 1012 ES

Rundmuffe Rp 1"-Rp 1/2", 1. 4408

MUR 1012 ES

€ 9,33
MUR 1012 MS

Rundmuffe G 1"-G 1/2", Messing

MUR 1012 MS

€ 13,41
MUR 1034 ES

Rundmuffe Rp 1"-Rp 3/4", 1. 4408

MUR 1034 ES

€ 5,33
MUR 1034 MS

Rundmuffe G 1"-G 3/4", Messing

MUR 1034 MS

€ 10,28
MUR 1038 ES

Rundmuffe Rp 1"-Rp 3/8", 1. 4408

MUR 1038 ES

€ 9,43
MUR 112 AS ES

Anschweißmuffe Rp 1-1/2"-48mm, 1.4571 (DIN2986-voll)

MUR 112 AS ES

€ 13,40
MUR 112 AS ST

Anschweißmuffe Rp 1-1/2"-48mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 112 AS ST

€ 7,96
MUR 112 ES

Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1-1/2", 14408

MUR 112 ES

€ 13,96
MUR 112 MS

Rundmuffe G 1-1/2"-G 1-1/2", Messing

MUR 112 MS

€ 15,33
MUR 11210 ES

Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1", 1. 4408

MUR 11210 ES

€ 17,79
MUR 112114 ES

Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1-1/4", 14408

MUR 112114 ES

€ 18,56
MUR 112114 MS

Rundmuffe G 1-1/2"-G 1-1/4", Messing

MUR 112114 MS

€ 26,89
MUR 11234 ES

Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 3/4", 1 .4408

MUR 11234 ES

€ 16,78
MUR 114 AS ES

Anschweißmuffe Rp 1-1/4"-48mm, 1.4571 (DIN2986-voll)

MUR 114 AS ES

€ 11,27
MUR 114 AS ST

Anschweißmuffe Rp 1-1/4"-48mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 114 AS ST

€ 5,96
MUR 114 ES

Rundmuffe Rp 1-1/4"-Rp 1-1/4", 14408

MUR 114 ES

€ 9,65
MUR 114 MS

Rundmuffe G 1-1/4"-G 1-1/4", Messing

MUR 114 MS

€ 11,99
MUR 11410 ES

Rundmuffe Rp 1-1/4"-Rp 1", 1. 4408

MUR 11410 ES

€ 16,86
MUR 11410 MS

Rundmuffe G 1-1/4"-G 1", Messing

MUR 11410 MS

€ 8,78
MUR 11412 ES

Rundmuffe Rp 1-1/4"-Rp 1/2", 1 .4408

MUR 11412 ES

€ 8,04
MUR 11434 ES

Rundmuffe Rp 1-1/4"-Rp 3/4", 1 .4408

MUR 11434 ES

€ 7,11
MUR 12 AS ES

Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, 1 .4571 (DIN2986-voll)

MUR 12 AS ES

€ 8,87
MUR 12 AS ST

Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 12 AS ST

€ 1,65
MUR 12 ES

Rundmuffe Rp 1/2"-Rp 1/2", 1. 4408

MUR 12 ES

€ 4,80
MUR 12 MS

Rundmuffe G 1/2"-G 1/2", Messing

MUR 12 MS

€ 3,07
MUR 1214 ES

Rundmuffe Rp 1/2"-Rp 1/4", 1. 4408

MUR 1214 ES

€ 4,94
MUR 1218 ES

Rundmuffe Rp 1/2"-Rp 1/8", 1. 4408

MUR 1218 ES

€ 6,10
MUR 1238 ES

Rundmuffe Rp 1/2"-Rp 3/8", 1. 4408

MUR 1238 ES

€ 4,94
MUR 1238 MS

Rundmuffe G 1/2"-G 3/8", Messing

MUR 1238 MS

€ 2,64
MUR 14 AS ES

Anschweißmuffe Rp 1/4"-25mm, 1 .4571 (DIN2986-voll)

MUR 14 AS ES

€ 3,33
MUR 14 AS ST

Anschweißmuffe Rp 1/4"-25mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 14 AS ST

€ 1,42
MUR 14 ES

Rundmuffe Rp 1/4"-Rp 1/4", 1. 4408

MUR 14 ES

€ 2,84
MUR 14 MS

Rundmuffe G 1/4"-G 1/4", Messing

MUR 14 MS

€ 2,31
MUR 1418 ES

Rundmuffe Rp 1/4"-Rp 1/8", 1. 4408

MUR 1418 ES

€ 1,42
MUR 18 AS ES

Anschweißmuffe Rp 1/8"-17mm, 1 .4571 (DIN2986-voll)

MUR 18 AS ES

€ 4,36
MUR 18 AS ST

Anschweißmuffe Rp 1/8"-17mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 18 AS ST

€ 1,88
MUR 18 ES

Rundmuffe Rp 1/8"-Rp 1/8", 1. 4408

MUR 18 ES

€ 3,11
MUR 20 AS ES

Anschweißmuffe Rp 2"-56mm, 1. 4571 (DIN2986-voll)

MUR 20 AS ES

€ 34,89
MUR 20 AS ST

Anschweißmuffe Rp 2"-56mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 20 AS ST

€ 9,14
MUR 20 ES

Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 1.4408

MUR 20 ES

€ 16,86
MUR 20 MS

Rundmuffe G 2"-G 2", Messing

MUR 20 MS

€ 26,53
MUR 2010 ES

Rundmuffe Rp 2"-Rp 1", 1.4408

MUR 2010 ES

€ 27,47
MUR 20112 ES

Rundmuffe Rp 2"-Rp 1-1/2", 1. 4408

MUR 20112 ES

€ 27,47
MUR 20112 MS

Rundmuffe G 2"-G 1-1/2", Messing

MUR 20112 MS

€ 42,89
MUR 20114 ES

Rundmuffe Rp 2"-Rp 1-1/4", 1. 4408

MUR 20114 ES

€ 28,16
MUR 2034 ES

Rundmuffe Rp 2"-Rp 3/4", 1. 4408

MUR 2034 ES

€ 29,98
MUR 212 AS ES

Anschweißmuffe Rp 2-1/2"-65mm, 1.4571 (DIN2986-voll)

MUR 212 AS ES

€ 56,56
MUR 212 AS ST

Anschweißmuffe Rp 2-1/2"-65mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 212 AS ST

€ 12,43
MUR 212 ES

Rundmuffe Rp 2-1/2"-Rp 2-1/2", 14408

MUR 212 ES

€ 30,12
MUR 30 AS ES

Anschweißmuffe Rp 3"-71mm, 1. 4571 (DIN2986-voll)

MUR 30 AS ES

€ 68,84
MUR 30 AS ST

Anschweißmuffe Rp 3"-71mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 30 AS ST

€ 18,13
MUR 30 ES

Rundmuffe Rp 3"-Rp 3", 1.4408

MUR 30 ES

€ 41,81
MUR 34 AS ES

Anschweißmuffe Rp 3/4"-36mm, 1 .4571 (DIN2986-voll)

MUR 34 AS ES

€ 9,50
MUR 34 AS ST

Anschweißmuffe Rp 3/4"-36mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 34 AS ST

€ 2,03
MUR 34 ES

Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 3/4", 1. 4408

MUR 34 ES

€ 4,48
MUR 34 MS

Rundmuffe G 3/4"-G 3/4", Messing

MUR 34 MS

€ 4,12
MUR 3412 ES

Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 1/2", 1. 4408

MUR 3412 ES

€ 3,48
MUR 3412 MS

Rundmuffe G 3/4"-G 1/2", Messing

MUR 3412 MS

€ 5,25
MUR 3414 ES

Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 1/4", 1. 4408

MUR 3414 ES

€ 7,74
MUR 3438 ES

Rundmuffe Rp 3/4"-Rp 3/8", 1. 4408

MUR 3438 ES

€ 7,65
MUR 38 AS ES

Anschweißmuffe Rp 3/8"-26mm, 1 .4571 (DIN2986-voll)

MUR 38 AS ES

€ 3,98
MUR 38 AS ST

Anschweißmuffe Rp 3/8"-26mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)

MUR 38 AS ST

€ 1,65
MUR 38 ES

Rundmuffe Rp 3/8"-Rp 3/8", 1. 4408

MUR 38 ES

€ 1,92
MUR 38 MS

Rundmuffe G 3/8"-G 3/8", Messing

MUR 38 MS

€ 2,37
MUR 3814 ES

Rundmuffe Rp 3/8"-Rp 1/4", 1. 4408

MUR 3814 ES

€ 1,60
MUR 3814 MS

Rundmuffe G 3/8"-G 1/4", Messing

MUR 3814 MS

€ 3,72
MUR 3818 ES

Rundmuffe Rp 3/8"-Rp 1/8", 1. 4408

MUR 3818 ES

€ 4,11
MUR 40 ES

Rundmuffe Rp 4"-Rp 4", 1.4408

MUR 40 ES

€ 68,14